Darowizna mieszkania – wszystko, o czym trzeba pamiętać

Dlaczego darowizna mieszkania jest w Polsce tak popularna? Przede wszystkim ze względu na możliwość zwolnienia z podatku takiej transakcji. Jednak o czym należy pamiętać, aby móc skorzystać z takiego udogodnienia?

Darowizna mieszkania – na czym polega?

Darowizna ma miejsce wtedy, gdy pomiędzy dwoma stronami następuje nieodpłatne świadczenie. W przypadku obrotu nieruchomościami darczyńca przekazuje prawo własności obdarowanemu, a on nie ma żadnych dodatkowych obowiązków wobec darczyńcy.

Widać zatem, że najważniejszą cechą darowizny, odróżniającą ją od innych transakcji, jest jej nieodpłatność. Jej przedmiotem mogą być wszelkie zbywalne prawa majątkowe, a także pieniądze. W Polsce jednym z najczęstszych przedmiotów darowizny jest nieruchomość – szczególnie w przypadku najbliższej rodziny.

Warto przy tym pamiętać, że w przypadku darowizny nieruchomości, musi ona przyjąć formę aktu notarialnego. Jest to związane z faktem, że wszystkie umowy przekazania mieszkania czy gruntu muszą być sporządzone przez notariusza – pod rygorem ich nieważności.

Nieopodatkowana darowizna

Czy każda darowizna mieszkania jest zwolniona z podatku? Nie – transakcja ta jest objęta podatkiem od spadków i darowizn. Jednak istnieją trzy grupy, różniące się pomiędzy sobą stopniem opodatkowania.

Pierwsza z nich to najbliżsi krewni, czyli małżonek, syn, córka, wnuk, prawnuk, matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo itd. W drugiej grupie znajdują się dalsi krewni tacy jak np. siostrzeńcy, wujkowie, ciocie czy szwagrowie. Trzecia grupa obejmuje innych nabywców.

W przypadku transakcji zachodzącej w obrębie I grupy, darowizna nieruchomości może zostać zwolniona z podatku. Jednak trzeba pamiętać o tym, aby nabycie własności zgłosić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w przeciągu 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. W przypadku przekroczenia tego terminu, traci się możliwość skorzystania z tego niezwykle preferencyjnego rozwiązania.

Jak widać, darowizna mieszkania to rozwiązanie, które pozwala na wygodne przeniesienie praw własności do nieruchomości, bez konieczności odprowadzania podatku. Oczywiście grupa osób, które mogą skorzystać z takiego rozwiązania jest mocno ograniczona, jednak w wielu sytuacjach jest to najbardziej rozsądne wyjście w przypadku obrotu nieruchomościami.