Darowizna mieszkania od rodziców – o czym trzeba pamiętać?

Dlaczego darowizna mieszkania od rodziców to rozwiązanie cieszące się w Polsce bardzo dużą popularnością.

Jest to jedna z najczęściej spotykanych form przeniesienia własności nieruchomości, gdy stronami są członkowie rodziny.

Dlaczego tak jest?

Czym jest darowizna?

Darowizna to – w największym skrócie – umowa, w której strony przekazują między sobą nieodpłatną korzyść. Jej przedmiotem może być np. gotówka, samochód czy też mieszkanie.

Najważniejszym elementem odróżniającym darowiznę od innych umów jest nieodpłatność świadczenia. Kiedy w zamian za przekazanie świadczenia pojawia się zapłata, mowa będzie np. o umowie sprzedaży.

Warto zwrócić uwagę, że darowizna ma w polskim prawie kilka ciekawych zabezpieczeń. Po pierwsze – umowę tę można cofnąć. Może to mieć miejsce np. wtedy, gdy obdarowany okaże rażącą niewdzięczność darczyńcy – czyli zachowanie, które nie ma wprawdzie jednoznacznej definicji, ale znacznie narusza zasady współżycia społecznego.

Darowizna mieszkania od rodziców – szczególna forma umowy

Warto zwrócić uwagę, że darowizna mieszkania od rodziców jest wyjątkowa przynajmniej ze względu na dwa czynniki. Po pierwsze jest ona związana z przeniesieniem nieruchomości – a co za tym idzie, musi mieć formę aktu notarialnego. W przypadku darowizny pieniędzy czy mienia ruchomego – taki wymóg nie istnieje.

Druga kwestia odnosi się do samych stron umowy. Darowizna pomiędzy rodzicami a ich dziećmi jest zwolniona z podatku. Jest to jedna z najważniejszych zalet tego rozwiązania, która sprawia, że czynność – która w innym wypadku wiązałaby się z koniecznością uiszczenia sporej daniny na rzecz urzędu skarbowego – w tym wypadku jest zupełnie neutralna podatkowo.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że darowizna mieszkania od rodziców jest zwolniona z podatku tak samo jak przekazanie nieruchomości w drodze spadku. W związku z tym warto zastanowić się nad uregulowaniem kwestii majątkowych za życia w ten sposób – co wiąże się z większą szansą na poszanowanie woli zmarłego.

Jak widać – darowizna mieszkania od rodziców jest bardzo rozsądnym sposobem na przeniesienie własności nieruchomości pomiędzy najbliższymi krewnymi.